Loading...
Xin vui lòng đợi...


THAM GIA SỰ KIỆN

NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng ĐHQG-HCM sẽ tổ chức diễn đàn thường niên “Vietnam Banking in the Digital Age Forum” tại Hội trường A Trường Đại học Kinh tế-Luật

UEL Events